Sunday, November 6, 2011

Langkah Kelapan

Membina bulatan kedua yang bersentuhan dengan bulatan pertama.


Langkah berikutnya ialah membina bulatan ketiga yang lebih kecil menyentuh bulatan kedua.

No comments:

Post a Comment