Friday, March 2, 2012

Menyiasat kaitan antara tiga bulatan bersanggit

Kerja ini adalah lanjutan daripada kerja melukis bulatan dalam entri yang lalu. Mengkaji pola dan membuat kesimpulan adalah satu aktiviti matematik yang menarik.


Selamat mencuba.
Beri komen anda.

Terima kasih.

No comments:

Post a Comment