Friday, October 10, 2014

Cara mudah memahami tajuk pilihan ( nCr) dan pilihatur(nPr)

Ramai pelajar kebingunan bila belajar tajuk nCr dan nPr. Saya percaya guru juga sukar menerangkan tajuk ini. Pada peringkat permulaan mengajar tajuk Matematik Tambahan saya juga kebingungan bila menerangkan tajuk ini kepada pelajar. Ini adalah tajuk yang abstrak.
Selepas bertahun-tahun baru saya dapat idea memudahkan kefahaman pelajar.

Perkataan yang mengelirukan;

Pilihan
Pilihatur
Gabungan
Susunan
Paramutation
Combination

(untuk memahamkan erti Paramutation dan Combination, saya buka kamus.)

Mari kita kelompokkan enam perkataan di atas itu kepada dua kumpulan berdasarkan sama erti.

Pilihan                                Pilihatur
Gabungan                          Susunan
Combination                      Paramutation
nCr                                       nPr

saya akan sambung lagi ......


Monday, May 7, 2012

Sudut Luar Segitiga

Jumlah buka sudut ketiga-ketiga sudut luar memenuhi lilitan satu bulatan, maknanya 360 darjah.Jumpa lagi ....

Friday, May 4, 2012

Pembuktian jumlah sudut luar segi empat

Ajar murid meneroka aktiviti Matematik.

Saya akan tunjukkan bagaimana empat sudut berlaian warna itu digabungkan hingga membentuk sebuah bulatan. Ini bermakna jumlah buka sudut luar ialah 360 darjah.

Kita akan jumpa lagi. Insyallah.

Saturday, March 3, 2012

Sambungan menyiasat tiga bulatan bersanggit

Sambungan dari persoalan yang sebelum ini,