Friday, October 10, 2014

Cara mudah memahami tajuk pilihan ( nCr) dan pilihatur(nPr)

Ramai pelajar kebingunan bila belajar tajuk nCr dan nPr. Saya percaya guru juga sukar menerangkan tajuk ini. Pada peringkat permulaan mengajar tajuk Matematik Tambahan saya juga kebingungan bila menerangkan tajuk ini kepada pelajar. Ini adalah tajuk yang abstrak.
Selepas bertahun-tahun baru saya dapat idea memudahkan kefahaman pelajar.

Perkataan yang mengelirukan;

Pilihan
Pilihatur
Gabungan
Susunan
Paramutation
Combination

(untuk memahamkan erti Paramutation dan Combination, saya buka kamus.)

Mari kita kelompokkan enam perkataan di atas itu kepada dua kumpulan berdasarkan sama erti.

Pilihan                                Pilihatur
Gabungan                          Susunan
Combination                      Paramutation
nCr                                       nPr

saya akan sambung lagi ......


No comments:

Post a Comment